2017. március 8., szerda

A Te Igazságod

A te igazságod mindig az lesz, ami az életedet jobbá teszi. Boldogabbá, bőségesebbé, szebbé, élhetőbbé. A te igazságod olyasmi, amelynek mentén el tudod dobni az elvárásokat, a megfelelni akarást, elvonatkoztatsz attól, mások mit gondolnak rólad, és MERSZ KÜLÖNBÖZNI. Mert ha mersz különbözni, az már Te vagy. Akkor vagy önmagad. Hiszen minden ember különbözik belül, az elméjében, a gondolataiban, a lelkében, az érzéseiben, a hozzáállásában a maga valóságához. Kivül azonban  nem mer különbözni, mert fél.
Fél a többiek véleményétől, attól, hogy megbélyegzik, mert az emberi faj egyik nagy baja az itélkezés. Itélkeznek minden és mindenki felett, csupán egy szó által, egy kép által, egy kimondott gondolat által.
Az itélkezést nem tudod kikerülni, azonban azt igen, hogy ez téged ne vigyen el abba az irányba, hogy lemondj önmagadról. Teljesen mindegy, ki mit gondol rólad. Az a fontos, te mit gondolsz magadról. Érzed-e, hogy különbözöl. Ha érzed, akkor már elindultál az úton afelé, hogy meg is mutasd. Ha meg mered mutatni, akkor kivül és belül is önmagad vagy. Ha pedig önmagad vagy, az életed is olyan lesz, amilyen te. Őszinte. Ő-szin-te.

A különbözőségnek szine van, hangja van, figyelemfelkeltő és ellenállásba ütközik azért, mert aki különbözik, az azt a tükröt tartja a többieknek, hogy struccpolitikát folytatnak. Nem merik énjüket és valós véleményüket a világ elé tárni. Azt mondják, amit mások hallani akarnak. Megalkusznak pénzért, érdekekért, hamis csillogásért, kirakatért csak azért, hogy másoknak megfeleljenek.
Ha azt hiszik, maguknak akarnak megfelelni, rosszul hiszik, nem. Ők a világ itélkezésének akarnak megfelelni.
Mások szájának. Mások gondolatainak, elvárásainak.
Belesimulva a szürke tömegbe, egész életükben szürkék maradnak.

Aki különbözik, az aranyban jár. Ragyog, sugárzik róla, hogy más. Azért más, mert vállalja azt, ami elhivta belül. Ami emberré teszi. Nem mond le önmagáról és arról sem, hogy másoknak megmutassa, hogyan legyenek önmaguk, csak azért, mert akkor elitélik és a szájukra veszik.
Aranyban járni, fényben járni, az igaz utat járni, a jelen-valóságban élni annyit tesz: FELELŐSSÉGET VÁLLALNI ÖNMAGADÉRT.

Mindaz, amit én elkaptam, mint szálat, az ősmagyarság-ősten-napisten-lucifer témát, csupán az én igazságom egy része. Az én globális igazságom azért egyezik mások igazságával, mert GLOBÁLIS IGAZSÁG, ÉS A MAGYARSÁG GLOBÁLIS IGAZSÁGA.

AMIRŐL FENTEBB IROK, AZ A TE EGYÉNI IGAZSÁGOD.

Az tény, hogy aki felfedezi ősei igazát, az már különbözni mer. Nem alkuszik meg, hanem meg mer szólalni. Nem csak önmagáért tesz, hanem másokért is. Aki ilyen témában vállalva az itélkezést, amely bigottságból, ostobaságból, téves hiedelmekből, rosszindulatból, félelemből és irigységből fakad, ki meri mondani, hogy mi a magyarság igazsága, az túl van a maga igazságának felvállalási fázisán és tisztában van a felelősségével, mert tudja, hogy erre mindenki felkapja a fejét.
“MINDEN IGAZSÁG HÁROM FÁZISON MEGY KERESZTÜL:
ELŐSZÖR KIGÚNYOLJÁK, MAJD ERŐSEN TÁMADJÁK, VÉGÜL MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐNEK FOGADJÁK EL. /Anthony Robbins/”

A Fényhozó/Lucifer, Ősten, Napisten, Napvallás, ősmagyarság/ tematikája olyan, mint amikor Kopernikusz kijelentette, hogy a Föld gömbölyű. Totálisan elutasitották, kinevették, majd támadták, végül elfogadták. Ma már tudjuk, hogy a Föld gömbölyű, de ha akkor éltünk volna, abban a korban, akkor azok, akik - nem csak engem, hanem másokat is, akik megkisérlik felnyitni a magyarság szemét, és ennek érdekében logikus bizonyitékokat tárnak elő a Napisten-Fényhozó témában - támadnak, akkor is támadták volna azokat, akik Kopernikusz mellett voksoltak.
Végül kiderült, hogy nem estek le az óceán végén a hajóval a semmibe.. :)

A Fényhozó témát nem azért kaptam fel, mert új vallást szeretnék létrehozni. Vagy akár kultuszt. Nem vagyok ezeknek a hive. Azért kaptam fel, mert ez ébresztő jellegű, és a mátrix, az illúzióháló egyik része volt amikor meghamisitották az igazságot és uralmat gyakoroltak “isten nevében”.
A Fényhozó téma egy kiindulási pont afelé, hogy az emberek megértsék: már akkor, amikor a hamis istenfogalmat a világra erőltették, vérrel, tűzzel, háborúval és vassal, elvéve a világ egyik felét, a nőt, ledegradálva, lealázva, tárgyként, szolgaként kezelve, a háttérhatlami cél az volt, hogy az emberek fejét rabigába hajtsák, megfélemlitő, uralkodó, kegyetlen istenfogalmat kreálva, mely büntet és MINDENHONNAN FIGYEL, MEG KELL NEKI FELELNI. Tehát a megfelelési kényszer, a rabság, az emberi elme börtönének és a MÁTRIXNAK A CSIRÁJÁT már akkor elhintették.
A Fényhozó téma tehát a KEZDET VOLT.

Később az egyház szerepét átvette a média, a tévé, a rádió, most pedig az internet, a facebook főképp, és minden az ELIDEGENEDÉST, ELMAGÁNYOSODÁST, ÖNÁLLÓ GONDOLATOK NÉLKÜLISÉGET, A MI ÁLLANDÓ FIGYELÉSÜNKET ÉS PÉLDÁUL ÉPPEN A FACEBOOKON AZ EGYMÁSNAK USZITÁST GENERÁLJÁK.

Akik habzó szájjal a hátam mögött engem támadnak, és csupa tudatlanságot jelentenek ki, a legújabb, hogy Szethet csatornázom. /meg kellett néznem a google-ban, mégis pontosan ez mit jelent, hiszen nem vagyok otthon az egyiptomi mitológiában, szóval olyannyira csatornázom Szethet, hogy még azt sem tudom, a név és a fogalom mit takar/, azok voltaképpen tökéletesen végrehajtják a háttérhatalom akaratát: KÉTSÉGET, ELLENSÉGESKEDÉST SZITANAK, USZITANAK EMBEREKET EMBEREK ELLEN, ELLENEM TITEKET, TITEKET EGYMÁS ELLEN, elhintik a félelem magvait csak azért, MERT ŐK MAGUK HAMIS IGAZSÁG MENTÉN ÉLNEK, ugyanis benne vannak a mátrix generálta illúzióhálóban, és egyetlen nagyon fontos dolgot nem értenek meg rólam:
NEM AZ A FONTOS NEKEM, HOGY ABBAN IGAZAM VAN-E, HOGY NAPISTEN EGYENLŐ LUCIFERREL, MERT A FOGLALKOZÁSAIMON ÉS AZ ÉLETEMBEN SEM ERRŐL VAN SZÓ ÉS NEM ERRŐL SZÓL. ÉN AZ ÉRTELEM TISZTA FÉNYÉT, AZ ÖNMAGADÉRT FELELŐSSÉGVÁLLALÁST, A FELNŐTT, ÖNÁLLÓ GONDOLKODÁST, KREATIV, TEREMTŐ ÉLETET, ILLÚZIÓMENTES JELENBEN ÉLÉST, JELENVALÓSÁGOT, CSODAVÁRÁS HELYETT BELSŐ, JELENBE VETETT FÓKUSZT TANITOK.

Irok ugyan érdekes cikkeket a Fényhozó témában, de emellett, ha valaki leveszi a szeméről az itélkezés szürke szemüvegét és ránéz a honlapjaimra, blogjaimra, a facebook oldalamra, a facebook közösségeimre és csoportjaimra, vagy netán eljön hozzám, látni fogja, hogy távolról se ekörül forog minden.
Éppen az a célom, hogy megmutassam nektek, ne kifelé, egy eszme, egy ember, egy akármi felé helyezzétek a fókuszt. Ha én luciferkultuszt terjesztenék, azzal már megint egy csodavárást inditanék el!
Erről pedig szó sincs.
Én éppen eléggé megfizettem az illúzióknak és a csodavárásnak az árát ahhoz, hogy tisztában legyek vele, az élet nem erről szól. Az élet a jelenről szól. Az, hogy a Fényhozó fogalmába a tudatosság, a jelenben élés, az igazság fénye, az önmagaddal való tisztában levés, a mások felé a magad önmagaddá válásával való tükörtartás a része, olyasmi, mint a hab a tortán, segit, eligazit, erőssé tesz és bátorrá, önmagaddá tesz.

A lényeg azonban abban, amit én csinálok: az, hogy A SPIRITUALITÁS NE LEGYEN TÖBBÉ MEGHURCOLVA, MERT NEM EGY NEW AGE  IRÁNYVONAL, EGY HOBBI, HANEM MINDEN EMBERBEN OTT VAN. SPIRIT, AZAZ LÉLEK.

A LÉTÜNK ESSZENCIÁJA, MERT AZ EMBER EGY SPIRITUÁLIS LÉNY ÉS MINT OLYAN, TEREMTŐ EMBER, AKI ÉLETKORÁTÓL FÜGGETLENÜL CSAKIS AKKOR VÁLIK FELNŐTTÉ, HA MEGTANUL FELELŐSSÉGET VÁLLANI AZÉRT, AMIT ÉREZ, GONDOL, MOND, ÉS MEGTANUL NEM ITÉLKEZNI, HANEM TISZTA SZEMMEL NÉZNI MÁSOKAT, NEM BÁNTANI ÉS UJJAL MUTOGATNI, HANEM SEGITENI MÁSOKON, NEM KÉTSÉGEKET ÉS ILLÚZIÓKAT TERJESZTENI, HANEM A MAGA ÚTJÁT JÁRVA TANITANI AZT, AMIT Ő IS MEGTANULT, teljesen mindegy, hogy mi a foglalkozása, az ember lételeme a tanitás és a segités, a gyógyitás és a közösségbe kovácsolódás.

A személyiségfejlesztő kurzusaim, a tudatos én tréningem, a fénymágus képzés, mely az emberiség emeléséről, magad és mások gyógyitásáról, emeléséről és tanitásáról, a mentális-asztrális védelem kialakitásáról, a küldetésed útjára lépéséről és a benned lévő kulcs felfeledezéséről szól, a tanácsadásaim mind összefüggve alkotják az én küldetés-igazságomat, azt, hogy a fényt hozni jöttem ide, a fényt terjeszteni és a fényt itt úgy értem: AZ ÉRTELEM TISZTA FÉNYÉT, A TUDATOSSÁGOT ÉS A FELNŐTT ÉRETT GONDOLKODÁST, A FELELŐSSÉGVÁLLALÁST AZÉRT, MERT A VALÓSÁGUNKAT MI ALAKITJUK, MI TEREMTJÜK A VILÁGUNKAT ÉS AZT KAPJUK, AMIT ADUNK.

A tanácsadásaimon és minden foglalkozásomon rávilágitok arra, hogy az, aki nálam van éppen, miben nem lát tisztán, mi az, ami mentén el kell indulnia, hogy életét jobbá, szebbé, élhetőbbé, boldogabbá, bőségesebbé tegye, és ha van már benne elhivás ahhoz, hogy másokat is emeljen, tanitson, gyógyitson, akkor azt hogyan kezdje el.

Az egységbe hivás is arról szól: nincs különbség ember és ember között, ami nem egyenlő azzal, hogy nincs különbözőség. Nincs különbség úgy értve, hogy nincs jogunk itélkezni mások felett.

A globális igazság és a küldetés igazságom után pedig a magam igazsága: az életem sokkal jobb, bőségesebb, boldogabb, élhetőbb és szebb lett akkor, amikor ráléptem a felelősségvállalás és felnőtt, érett, önálló gondolkodás útjára. Ha nem tettem volna, nem tudnám másonak ezt tanitani, mert azt sem tudnám, mégis mit mondjak, mit irjak.

Végezetül az a néhány sor, amellyel a Fény Születése 2017 januárjában kezdődött: /itélkezőknek érdemes átgondolni…./

A VILÁG ÉPPEN FORDITVA VAN, MINT AHOGYAN HITTED.


IA világ éppen fordítva van mint amit eddig hittél róla. A lázadás energiái az öntudatosság és a szabadság záloga.
Aki nem akar megfelelni, azt nem lehet irányítani.
Akit nem lehet irányítani, azt nem lehet manipulálni.
Akit nem lehet manipulálni, az irányítja a saját életét.
Aki irányítja a saját életét, az nem tűri, hogy mások mondják meg, mit csináljon, mit érezzen és mit gondoljon.
Aki nem tűri mindezeket, az SZABAD.
Aki szabad, az lázad az ellen, amit rá akarnak kényszeríteni.
Aki nem tűri a láncokat, az tudja, hogy mindenki egyenlő.
Aki nem kerget illúziókat, az tudja, hogy a tanítója is tanul tőle, nem csak fordítva, és az a tanító aki szabad, ugyanígy tudja, hogy ő maga is tanul, nem csak tanit.
Aki pedig nem tűri a láncokat és lázad, az olyan erőt kap és képvisel, amiről évezredekkel ezelőtt elfelejtette az emberiség, hogy létezik.
Aki a fényt sötétnek látja, mert azt mondták a fényről, hogy sötétség, és a sötétségről azt, hogy fény, az nem lát tovább a saját orránál és elhiszi, amit mondanak neki azok, akiknek ez érdekükben áll.
A Fényhozó neve nem véletlenül FÉNYHOZÓ.
Aki szabad, az tudja, a világ legfőbb hazugságának az alapja éppen ez.
"Minden ember szabadnak és egyenlőnek születik."
/Függetlenségi Nyilatkozat/

Eszter

“Nem az a nyertes, aki nyer, az a nyertes, aki tanul.”


A FÖLD ÉS A SZÍRIUSZ ŐSI SZÖVETSÉGE A GLOBÁLIS EGYENSÚLYÉRT

A Föld és a Szíriusz ősi szövetsége a globális egyensúlyért Meg fog mutatkozni a kapcsolatodban és a kapcsolódásodban Mag Piramis terem...