2017. február 25., szombat

SPIRITUÁLIS FELVILÁGOSODÁS

Spirituális Felvilágosodás

A világ ősi egyensúlya évezredekkel ezelőtt eltolódott. Teljesen ki lett forditva a világ a tengelyéből és mindent átformáltak egyéni érdekek szerint. Elveszett az egység.
Minden érték. Új, érdekek és manipuláció mentén létező hamis, kifacsart értékrendet állitottak fel, az élére hamis hatalmat, hamis hitet. Minden konkrétan meg lett hamisitva, ki lett facsarva.
Nem várom senkitől, hogy mindezt az egészet egyszerre be tudja fogadni. Nekem sem volt könnyű. Bizonyitékokra volt szükségem, hogy tényleg átlássam azt, amit két évtizede érzek. HOGY A VILÁG MÁTRIX.
És tényleg az.

Ez a mátrix lényege. Ez a kifacsart, meghamisitott illúziók mentén élő világ, mely a pénzre és a hatalomra, a tömegmanipulációra és ember-állat-növény-bolygó mérgezésre, voltaképpen folyamatos “vetés-aratásra” épült.
Belső elhivásom, hogy osszak meg erről veletek minél több információt. Én már tudom és azt szeretném, hogy ti is tudjátok. A világ meg van forditva és vissza kell forditani.
Az emberiség ébred álmából. A magyarság is. Nem csak én állitom, amiket állitok, számtalan cikkemben, Luciferről, Baloráról, az ősmagyarságról, a hamis istenről, az ikerlángokról. Linkeljetek csak be a youtube-on mondjuk egy öt évvel ezelőtti Villás Béla előadást. Ássatok csak le mélyebben bármelyik témában, mellesleg éppen ezért küldöm el pdf-ben a Lucifer titkos történetét, ami igen komoly kutatások alapján készült könyv, Lynett Pickett tollából, és kb 10 éve iródott.
Nem egy összecsapott luciferkultusz, hanem végig konkrét tények alapján kalauzol el ugyanahhoz az ősi igazsághoz, ahova én is, és ahova akár Benyák Attila cikke, akár Villás Béla videói, de számtalan irás van e tárgyban, könyvek, előadások, és külföldön is ugyanerről van szó.
AZ EMBERISÉG VÉGRE TUDNI AKARJA AZ IGAZSÁGOT, MERT AZT MÁR ÉRZIK, HOGY BECSAPTÁK ŐKET.
Az igazságnak több kulcsa, ereklyéje is van, az egyik éppen az, hogy a Lucifer forrásenergiának nevezett /Baál, Napisten, Ré/ archetipikus megjelenési formát az eredendő gonosszal mosták össze. Arra, hogy az eredendő gonosz és Lucifer nem ugyanaz, az a cikk, amit most küldök emailen a jelentkezőknek, konkrét bizonyitékokkal szolgál.
Én magam eléggé racionális vagyok, nekem bizonyiték kell mindenre, mielőtt elhiszem.
Éppen ezért tanitok és irok le olyat, amit megtapasztaltam. Lucifer A TISZTA FÉNY A TUDATBAN ÉS A LÉLEKBEN, A FÜGGETLENSÉG, A SZABADSÁG, AZ ÚJ ÉLET KEZDETE, AMIKOR VALAKI BEENGEDI A NAP FÉNYÉT ÉS ENGEDI VÉGRE, HOGY MEGVILÁGITSA BENNE MINDAZT, AMI EDDIG ELREJTVE AKADÁLYOZTA AZ ÉLETÉT, ÉS HAJLANDÓ SZEMBENÉZNI A HIBÁIVAL, JAVITANI RAJTUK ÉS ÚJ ÉLETET KEZDENI.

Aki olvassa az irásaimat, akár évek óta, az világosan tetten érheti a folyamatot, ahogyan eljutottam A-B-be, és velem együtt sok ezren.

A spirituális felvilágosodás hasonló méreteket ölt világszerte és itt is, mint anno a Felvilágosodás a francia forradalom korában, Rousseu-val és társaival. Ott is a racionalizmussal, az empirizmussal, a logikus érveléssel és a tisztánlátással hozták be a bigott, megmerevedett katolikus-feudális Európába a szabadságot. Nyertek. Eltörölték a földesúr-jobbágy világot. Igaz ugyan, hogy ezt sajnos a kapitalizmus követte, és az iparosodás, de tény, hogy A TISZTA ÉRTELEM SZINTJÉRŐL MEGKÖZELITVE LOGIKUSAN ÉRVELVE IGENIS MEG TUDTÁK GYŐZNI AZ EMBEREKET ARRÓL, HOGY AMIBEN VANNAK, AZ NEM HOGY NEM JÓ, EGYENESEN IGAZSÁGTALAN, PUSZTITÓ, ZSARNOKI ÉS ÉLET ELLENES.
Most hasonlóan az értelem és a tiszta fény spirituális forradalmát éljük. Részemről teljesen érthető, hogy nem fogadják be egykönnyen, hiszen évek óta van szó ezekről. Azonban most már jobban meghallják, és felkapják a fejüket.
Sokatokban megnyomódott a szabadság-gomb, akárcsak bennem.

A spirituális felvilágosodás megváltoztatja a világot. Az a csodálatos tény, hogy az ősi hit az igaz hit, és nem is fontos, hogy hitként, vallásként kezeld, mert erről szó sincs. Egyszerűen bennünk lakozik az értelem fénye, a józan belátási képesség, a logikus gondolkodás, ÖSZTÖNSZERŰEN A JELENBEN ÉLÉSRE VAGYUNK PROGRAMOZVA, nem illúziók és elérhetetlen vágyálmok kergetésére, ez már az évezredek hamisságának hamis terméke.

Mindaz a tiszta, egyszerű, ősi gondolkodásmód, mely mellé persze az évezredek tudományos felfedezései, spirituális áttörései, és a saját magunk tudata is kapcsolódik, annyira mássá, megváltozottá, nyitottá és fénylővé tesz már most sok embert, amire eddig nem volt példa.
Amit én a saját életemben megtapasztaltam azzal, hogy kinyitottam a tudatomat és már jóval a Lucifer téma előtt még tavaly ősszel, a személyiségfejlődéssel, amely voltaképpen ugyanez: nézz szembe magaddal és NEM AZ A LÉNYEG, HOGYAN VÁLJ TÖBBÉ, HANEM HOGYAN VÁLJ JOBBÁ.!!! HOGYAN LEGYÉL ŐSZINTE ÖNMAGADDAL, HOGYAN VESS EL TISZTA MAGOT ÉS VÁLLALD A FELELŐSSÉGET AZ ÉLETEDÉRT.

Az igazság részei mindazok a kirakós-elemek, melyekről  nem csak én, hanem más tanitók is beszélnek. Mindenki annyit vesz át belőle, aminek akkor és ott az ő életében helye van.

Most nyugalmasabb rezgések érkeznek. A luciferi kiállás és bátorság mellett a lélekrehabilitációs folyamat miatt nagyon nagy szükség van a jézusi szeretetre, pénteken hajnaltól váltott az energia, egy sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb rezgésre.

A fény mindent bevilágit, és a fényt a Fényhozó hozza :)

EszterA FÖLD ÉS A SZÍRIUSZ ŐSI SZÖVETSÉGE A GLOBÁLIS EGYENSÚLYÉRT

A Föld és a Szíriusz ősi szövetsége a globális egyensúlyért Meg fog mutatkozni a kapcsolatodban és a kapcsolódásodban Mag Piramis terem...